Welcome to PSU.Wittayanusorn School

 

 


 กิจกรรมงาน PSU WIT BYE NIGHT 5TH กาล่าดินเนอร์
    
24 มีนาคม 2555
 
ขอแสดงความยินดีและอำลาพี่ม.6 แด่ครอบครัวชาว มอ.ว.
     >> ประมวลภาพ 

ประชาสัมพันธ์
หอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ประชาสัมพันธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน

 

  ประกาศแจ้งกำหนดการสำหรับวันรับผลการเรียน
     และการสอบแก้ตัว
  >>
เอกสารกำหนดการ
     (ผู้ปกครองเป็นผู้รับผลการเรียนเท่านั้น)

 โครงการต้นกล้านักเขียนครั้งที่4 /2554
การเขียนบรรยายความรู้สึก เรื่อง ครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่ฉันประทับใจ
  >>
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ได้รับ
รางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ
วันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


 ประมวลภาพ กิจกรรมนักธุรกิจรุ่นเยาว์ สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่ 14 ก.พ.2555>> กิจกรรมโครงการ วมว.

 ตัวแทนนักเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ผ่านการคัดเลือก
เป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขัน
ตอบคำถามสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ ครั้งที่17


 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2555 กิจกรรมช่วงชั้น ม.3
ได้จัดให้นักเรียน ได้เรียนรู้ในเรื่อง "ศิลปะการพูด"
โดยท่าน ผศ.สุพล  เพชรานนท์ 
>>
ประมวลภาพ 


 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 กิจกรรมช่วงชั้น ม.1
ได้จัดให้นักเรียน เรียนรู้ในเรื่อง "สนุกกับภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น"
โดยท่าน รศ.ผดุงยศ  ดวงมาลา  >>
ประมวลภาพ
 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 กิจกรรมช่วงชั้นม.3
ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์
ในหัวข้อเรื่อง "จิตสาธารณะ" >>
รายละเอียด  

 ประมวลภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555
     
 
วันศุกร์ที่ 30 ธ.ค.2554 

 ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 ทดสอบความรู้
     นักเรียนชั้น ป.5
 
วันเสาร์ที่ 24 ธ.ค.2554

 ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.4 ทดสอบความรู้
     นักเรียนชั้น ม.2
 
วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค.2554

        


                                                                    >> กิจกรรมโครงการ วมว.

 ผลการประกวดคำขวัญวันพ่อแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ
     "
พ่อคือผู้ให้ชีวิต"
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 
     วันที่ 2 ธันวาคม 2554 
 ประมวลภาพกิจกรรมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
    วันที่ 5 ธันวาคม 2554 


 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2554

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัล
    จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน
    ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี2554
      >> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
            ผลการแข่งขัน หมายเลขประจำตัวสอบที่ยังไม่ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
     กลุ่ม บุตร น้อง หลาน บุคลากร
 
     >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติ       
                    
                                               

ประมวลการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554


นักเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ได้รับรางวัลการประกวด
ภาพระบายสี โครงการโอวัลติน Gift For Mom ปีที่9
ในหัวข้อ "ครอบครัว สดใส แข็งแรง ด้วยรักของแม่"

>> รายละเอียด 

ร่วมแสดงความยินดีกับคนเก่งด้านศิลปะ มอ.ว.
รายการ จินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช

กิจกรรม "หนึ่งกิจกรรมดีดี ทำดีเพื่อพ่อ" นักเรียนชั้นม.1 
วันที่
24พ.ย.2554 

 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 

 ไฟล์นำเสนอ การบรรยายเรื่อง "Twenty first century skills"
การสัมมนาบุคลากรโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ วันที่ 20 ต.ค. 54
>> download ขอขอบคุณตัวแทนศิษย์เก่า  นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร 
จ.นครนายก มาแนะแนวการศึกษา ต่อให้กับ นร.ชั้น ม.3  เมื่อ
วันที่ 14 ก.ย.54 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
นำโดย นายอิศรา  นพรัตน์  นายณัฐภัทร  พัวเจริญเกียรติ
และพี่ๆ ศิษย์เก่าจากหาดใหญ่ >>
ภาพ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้จัด
กิจกรรมช่วงชั้น ม.2 เรี่อง"การป้องกันสาธารณะภัย และ การ
หนีภัยและการดับเพลิง" โดยเครือข่ายผู้ปกครองฯห้อง ม.2/4
ร่วมกับหน่วย อปพร.เทศบาลเมืองคอหงส์
>>
ประมวลภาพ


      >> กิจกรรมเดือนแห่งวิทยาศาสตร์
            >> ประมวลภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
                  PSU OPEN WEEK 2011     
                     >> ประมวลภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
                           
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 9ส.ค54  


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้จัด
กิจกรรมช่วงชั้น ม.3 เรี่อง"มองต่างมุม" โดยมีตัวแทนผู้ปกครอง
ครู และนักเรียน ร่วมเสวนาในครั้งนี้ >>
รายละเอียด  


นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ได้รับหลายรางวัลจากการร่วม
แข่งขันรายการแข่งขันงาน มอ.วิชาการ ปี2554
>> รางวัลการแข่งขัน  


                                               >> กิจกรรมโครงการ วมว.


นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน
มอ.วิชาการ ประจำปี 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2554


จำนวนนักเรียนระดับชั้นต่างๆปีการศึกษา2554ตารางร่นคาบเรียนใช้ระหว่างวันที่ 8-25 สิงหาคม 2554
( ยกเว้นวันอังคารใช้ตารางเรียนตามปกติ )

ประมวลภาพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ เครือข่าย
ผู้ปกครองและครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ วันที่ ๖ ส.ค. ๕๔นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒
จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
รอบคัดเลือก
ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙
เนื่องในวโรกาส
พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
แข่งขันวันที่ ๗ ส.ค.๕๔
 
>> รายละเอียด 


ตารางติว สอวน. ชีววิทยา 

รายชื่อนร.ที่เข้าติวแยกตามกลุ่ม
     กลุ่ม1      กลุ่ม2     กลุ่ม3เด็กชายพีรดนย์  วงษ์เสรี  นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้รับเหรียญ
ทองแดง
ในการเข้าร่วม  แข่งขัน IMC 2011 International 
Mathematics
Contest ณ ประเทศ สิงคโปร์ ระหว่าง วันที่
29 ก.ค. - 1 ส.ค. 2554นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ได้รับรางวัลจากการเข้า
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องใน "วันรพี ๒๕๕๔"  ณ
ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๔
>> รายละเอียด นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะสังคมฯ ชิงโล่รางวัลจาก ฯพณฯท่าน
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔    >> รายละเอียด 


ขอขอบพระคุณ อ.จรูญ หยูทอง รองผู้อำนวยการสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา ผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา เคยออกรายการ คุณพระช่วย
ตอน "วัฒนธรรม มะพร้าว" เป็นวิทยากรในกิจกรรมช่วงชั้น ม.3
ครั้งที่5 หัวข้อ “วิถีถิ่นใต้”  ใน
วันที่ 27 ก.ค. 2554
  
>> ประมวลภาพ 


  
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ จัด "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม"
นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่3 ณ สำนักสงฆ์วิมุติวนาศรม
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
 ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค. 2554
 >> ประมวลภาพ 


โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติจาก
Prof.Dr.Sc.Alexander Fishman , Prof. of Kazan State
University ร่วมกับ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร มาบรรยายใน
หัวข้อ “เรียนวิทย์กับมัลติมีเดีย” ให้กับนักเรียนในโครงการฯ
เมื่อวันพุธที่ 13 ก.ค. พ.ศ.2554
   >> ประมวลภาพ 


นักเรียนชั้น ม.4 และคุณครู ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเขากลอย ต.เขากลอย อ.หาดใหญ่
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554  


ขอขอบคุณ สภ.คอหงส์ ในกิจกรรมช่วงชั้นนักเรียนม.3หัวข้อ
กฏจราจรใกล้ตัว โดย ร.ต.ท. นิติ ทองชูช่วย ด.ต. สมบูรณ์ ภัคดี
วันที่ 6 ก.ค.2554นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัล การแข่งขัน
ประกวดการวาดภาพ ระบายสี หัวข้อ "ต่อลมหายใจ เขาคอหงส์"
จัดโดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554
 >> อ่านต่อ   โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมบูรณาการ " ไปนา มาเล "
นักเรียนชั้น ม.2 ณ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีกิจกรรม
ล่องเรือชมวิถีชาวเล การประมงท้องถิ่น วิถีชาวนา การดำนา นวดข้าว
สีข้าว ทำปุ๋ย  วันที่ 28 มิถุนายน 2554
>> ประมวลภาพ    >> วิดีโอ

ขอขอบคุณ สภ.คอหงส์ ในกิจกรรมช่วงชั้นนักเรียนม.1หัวข้อ
การป้องกันตนจากภัยร้ายรอบตัว วันที่ 24 มิ.ย.2554นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
ในการแข่งขันตอบปัญหายุวประชาธิปไตยสัมพันธ์ (Young DPR
Awards ๒๐๑๑ ) ระดับภาคใต้ จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖
กรมประชาสัมพันธ์  >> อ่านต่อ  

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับถ้วยรางวัลหน่วยงานที่ส่งนักวิ่งจาก
ทีมเดียวกันมากที่สุด รายการวิ่งเทิดพระเกียติ 84 พรรษา มหาราชา
วิ่งคืนป่ากับวิศวฯ ม.อ. จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
วันที่ 12 มิถุนายน 2554

ขอขอบคุณทีมติวเตอร์จาก OnDemand นำโดย อ.สุธี อัศววิมล
(ครูพี่โหน่ง)และ Enconcept E-Academy นำโดย อ.อริสรา ธนาปกิจ
(ครูพี่แนน)ในการสอนทบทวนก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียน
ชั้นม.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ "math
psu.wit 1st " ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2554 โดยมีวิทยากร 
ดร.สุธิตา มณีชัย  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ
"Math my life" มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ชั้น ม.1 จำนวน 48 คน
>> ประมวลภาพ                                                         >>  ประมวลภาพ

                                                           >>  ประมวลภาพคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ร่วมสัมมนายุทธศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 23 – 24
มีนาคม  2554  ณ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ภาคใต้
อ.เมือง จ.สงขลา
 
  
ประมวลภาพ 


ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. พศวัต ฉันทนะสุขศิลป์ และ 
                                    ด.ช. ปองพล ระฆังวงค์
    ได้เป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมงาน      
    World Scout Jamboree 2011,Sweden
                  
PRESENTATION กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 วันที่ 22 ก.พ. 2554
 
นักเรียนสามารถติดต่อขอเข้าหอพักที่ทางโรงเรียน
จัดให้ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 โดยติดต่อได้ที่
คุณครูอารี  นพสุวรรณ์ ห้องธุรการ  >> >> ข้อมูลเพิ่มเติม


                                                                 >> ภาพเพิ่มเติม

รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ(คอมพิวเตอร์)
งานการศึกษาเอกชน เทิดไท้องค์ราชัน  8ก.พ.54

รายงานผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
งานการศึกษาเอกชน เทิดไท้องค์ราชัน  8ก.พ.54

ประมวลภาพ "มหกรรมวันการศึกษาเอกชน