ประกาศผลการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา2555


ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 


 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือก

   รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1

   รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.4

   คำชี้แจงและการเตรียมเอกสารรายงานตัว

   เอกสารชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ม.1

   เอกสารชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ม.4

   หนังสือรับรองความเป็นนักเรียน,เอกสารยืนยันสิทธิ์,
       แบบสอบถามเครือข่ายฯ

   แบบรับรองการเป็นบุคลากร

  
   
แบบฟอร์มบริจาคเงิน สำหรับนักเรียนกลุ่มอุปการะ


   คำชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร , ตารางเวลา
      การรายงานตัว , รายละเอียดหอพักประจำ
      โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 ผลการทดสอบความรู้ ป.5 และ ม.2


 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มทดสอบความรู้ ป.5)
>>
ดูรายชื่อ,เอกสาร