รางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปี 2560

 

page

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปี 2560

1. คะแนนชมเชยรอบเจียรไนเพชรได้แก่ นางสาวธนภรณ์ หนูเกลี้ยง
2. รางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ นายพีรันธร โอคง   และนายชิติพัทธ์ ชูสุดรักษ์