ประมวลกิจกรรมการเรียนรู้ประจำสัปดาห์

 


news 07

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา  ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิลปะ  สุขศึกษา

กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้