กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา ภายในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
>> ประมวลภาพ กิจกรรมกีฬา กรีฑา ภายในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
     ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 
     ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์