กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o
>> ประมวลภาพ กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
     ประจำปีการศึกษา ๒๕๖0 
วันพุธที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖0 
     ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์