กิจกรรมพิธีไหว้ครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา2560

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 60>> 
ประมวลภาพ