การแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทย

page

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย   ครั้งที่ ๙  ระดับภาค   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   

 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๕  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทการแข่งขันแต่งบทกลอน   และการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ได้เข้ารอบเพื่อแข่งขันต่อในระดับประเทศ