มอ.ว คว้ารางวัลโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO2017 (World Robot Olympiad)

มอ.ว คว้ารางวัลโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO2017  (World Robot Olympiad)


1

จากความขยันและตั้งใจฝึกซ้อมของเด็กๆ ตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียน
ทีมหุ่นยนต์ มอ.ว คว้ารางวัลโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO2017 (World Robot Olympiad)

***รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับชั้น ม.ปลาย จากจำนวนทั้งหมด 11 ทีม ได้รับเหรียญเงิน เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล และเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานคร

***รางวัลชมเชยในระดับชั้น ม.ต้น จากจำนวนทั้งหมด 19 ทีม ได้รับเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO2017 (World Robot Olympiad 2017) ระดับภูมิภาคภาคใต้ เมื่ิอวันที่ 26-28 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ซึ่งจัดโดยบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  Gammaco (Thailand) Co., Ltd    สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.)  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

* รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ระดับชั้น ม.ต้น)
ภารกิจ Carbon Neutrality (คาร์บอน นิวทรัลลิตี้) นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม
โดยได้รับเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. เด็กชายภนลภัส สุทธิมาลา ม.3/2
2. เด็กชายจิรายุวัฒน์ บุญจันทร์ ม.3/4
3. เด็กชายสรวิชญ์ สมุทวานิช ม.3/1
และโค้ชผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูธนาดล คงทอง

*รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (ระดับชั้น ม. ปลาย)
ภารกิจ Renewable and clean energy
(รีนิวเอเบิล แอนด์ คลีน เอเนอจี้)
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 11 ทีม โดยได้รับเหรียญเงิน เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล และเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานคร
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายชยพล บุญกาญจน์ ม.5/7
2. นายกันตพงศ์ สงค์หนู ม.5/7
3. นายวิชญา อึ้งไพบูลย์ ม.5/5
และโค้ชผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์