ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้คะแนน Admission อันดับ 4 ของประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้คะแนน Admission อันดับ 4 ของประเทศ


psuwit00

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร อรุณรัตน์ นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้คะแนน Admission อันดับ 4 ของประเทศ และอันดับ 1 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย