รางวัลเหรียญเงิน การเเข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ

รางวัลเหรียญเงิน การเเข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18


โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา จงเจริญวัฒนา
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในการเเข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
โดย ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

news 05

 ประมวลภาพ