รางวัลเหรียญเงิน การเเข่งขันชีววิทยาโอลิ…

18-04-2017 Hits:631 News Slide Super User - avatar Super User

รางวัลเหรียญเงิน การเเข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา จงเจริญวัฒนาได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในการเเข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18โดย ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

การแข่งขัน คณิตศาสตร์ ASMO THAI 2016

01-03-2017 Hits:1604 News Slide Super User - avatar Super User

การแข่งขัน คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2016 โดย ASMO THAI ประมวลภาพกิจกรรม การรับรางวัล

Read more

ประมวลภาพงาน PSUWIT Orchestra

31-01-2017 Hits:743 News Slide werachat - avatar werachat

ประมวลภาพงาน PSUWIT Orchestra วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐  

Read more

Homemade I-Tim

26-01-2017 Hits:599 News Slide Super User - avatar Super User

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการเรื่อง Homemade I-Tim ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1,4/8 โครงการ วมว โดยคุณครูฒามรา พรหมหอม, คุณครูอารีย์ อภัยรัตน์  และนศฝ.จิรวรร หนูเจริญ

Read more

การเรียนรู้ การเคลื่อนที่

09-12-2016 Hits:625 News Slide Super User - avatar Super User

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูสิรินาถ    แก้วกุล

Read more