Welcome to PSU.Wittayanusorn School

๕ ธันวา มหาราช "วันพ่อแห่งชาติ"                    >> ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
                    >> ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ จัดต้อนรับ Mr. Zhang Jinxiong
กงสุลใหญ่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.สงขลา
เยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 17 ธันวาคม 2557  >>
ประมวลภาพ ประมวลภาพ การสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา2558


 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

                    >>
ห้องสอบกลางภาค ม.ต้น
                    >> ห้องสอบกลางภาค ม.ปลาย


 ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลประกวดวาดภาพ
     การ์ตูนยุวทูตประกันภัย


 ขอแสดงความยินดีนักเรียนร่วมโครงการสอบแข่งขัน
     วัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557


 ขอเชิญรับฟังการสัมมนาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา
พิทยาคม ในการเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
วันที่ 3 ธันวาคม 2557  >>
ประมวลภาพ มอ.วิทยานุสรณ์ จัดโครงการอบรมทางห้องปฏิบัติการ
สำหรับนักเรียนในโครงการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้
นักเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2557 
>> ประมวลภาพ

 ประมวลภาพกิจกรรมแสดงผลงานชุมนุมนักเรียน

 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557

รางวัลการประกวดโตโรแดนซ์สนุกเชียร์สนั่น
   “นันยางโกลหนูไทยแลนด์เลเจนด์คัพ 2014”
ประมวลการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

โครงการเลี้ยงดูบุตรบุคลากร โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557>> ดูทั้งหมด


>> ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆที่น่าสนใจ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศจากประชาสัมพันธ์
หอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 

งานแนะแนว

ประกาศกำหนดการโครงการ
 1อำเภอ 1ทุน รุ่นที่4
อ่านต่อ

ข่าวสารการศึกษาข้อมูลที่
 เป็นประโยชน์ แลกเปลี่ยน
 ความรู้ ร่วมกันได้ 
 
        >> ดูทั้งหมด
  

   

ภาพกิจกรรม


>> CAMERA1  >> CAMERA2 
>> CAMERA3

 กิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ
  16 กันยายน 2557                    

  ปฏิทินกิจกรรม
       ประจำปีการศึกษา2557 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


                     >> ชมวิดิโอผลงานขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ได้รับรางวัลการแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
>>
อ่านต่อ                       >> ดูทั้งหมด