WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Dinabar

Welcome to PSU.Wittayanusorn School

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ PSU.WIT

 ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

    >>  เรื่องผลการคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์ 
          คำขวัญ และ Mascot 1 ทศวรรษ มอ.ว.


   

 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2557

    

     >> ห้องสอบกลางภาคเรียนที่1/2557 ม.ต้น

     >> ห้องสอบกลางภาคเรียนที่1/2557 ม.ปลาย


 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต 
     ตอน Fun วิทย์ คณิต Plern เชื่อมโยง วิทย์ คณิต
     กับชีวิตประจำวัน วันที่ 27 พ.ค. 57  >>
ประมวลภาพ

 ประมวลการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557    

ตารางเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ภาคเรียนที่1/2557

โครงการเลี้ยงดูบุตรบุคลากร โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557>> ดูทั้งหมด


>> ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆที่น่าสนใจ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศจากประชาสัมพันธ์
หอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 

งานแนะแนว

ประกาศกำหนดการโครงการ
 1อำเภอ 1ทุน รุ่นที่4
อ่านต่อ

ข่าวสารการศึกษาข้อมูลที่
 เป็นประโยชน์ แลกเปลี่ยน
 ความรู้ ร่วมกันได้ 
 
        >> ดูทั้งหมด
  

   

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสงกรานต์
  ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ประมวลภาพวันปฐมนิเทศนักเรียน 
  29มี.ค.2557


                     

  ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 

                       >> ดูทั้งหมด
 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ได้รับรางวัลการแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
>>
อ่านต่อ


รางวัลรายการ"เดิน-วิ่ง สานฝัน
ปันรักเพื่อเด็กออทิสติก"
9 มิ.ย.56                       >> ดูทั้งหมด